ENGKANTO

Mga nilalang na nag aanyong tao bagamat may mga kakaibang kapangyarihan na maaari nilang gamitin sa kabutihan at kasamaan.. kalimitang nakatira sa malalaking puno kung saan sinasabing isang malaking palasyo ang nasa kaloob looban nito..